Unntak fra generell studiekompetanse

Dersom du har tungtveiende grunner til at du ikke kan få generell studiekompetanse eller har vært sjuk til eksamen kan du søke om dispensasjon eller betinget opptak.