Universitet og høgskole - Betinget opptak

Hvis du er elev på videregående skole, og på grunn av spesielle omstendigheter ikke får tatt eksamen i vårsemesteret, kan du søke om betinget opptak.

Ikon for universitet og høgskole

Hvem kan søke betinget opptak?

  • Du har standpunktkarakteren 2 eller bedre i faget, og du ikke har vært oppe til eksamen i faget tidligere, verken som elev eller privatist.
  • Du har fått gyldig frafall til eksamen av skolen, ført som merknad på kompetansebeviset.
  • Du dekker eventuelle karakterkrav, som er en del av spesielle opptakskrav, med standpunktkarakteren din.
  • Du er elev på videregående skole. Ordningen gjelder ikke privatister.
  • Faget eller fagene som du ikke fikk tatt eksamen i, har utsatt eksamen i høstsemesteret.

Du må oppfylle alle betingelsene. For å beholde studieplassen må du ta utsatt eksamen i faget ved første anledning. Normalt vil det si i første høstsemester. 

Hvordan søker du betinget opptak?

Hvis du blir syk til eksamen, må du laste opp kompetansebevis.

Det må stå på kompetansebeviset ditt at du har godkjent fravær.

Siste frist er 1. juli.

Hva skjer videre?

Saksbehandler vurderer om du oppfyller vilkårene for å få betinget opptak. Hvis du får betinget opptak, blir søknaden din poengberegnet på grunnlag av karakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du får betinget opptak, men ikke tar eksamen innen den fastsatte fristen, mister du studieplassen. Etter at du har tatt eksamen må du fortsatt dekke opptakskravet til studiet du fikk tilbud på. Du må levere ditt endelige vitnemål til lærestedet.

Hvis du tar eksamen i studiet du har fått opptak til, blir ikke denne regnet som bestått før vilkårene for opptak er oppfylt.

Publisert 15. jan. 2013 15:30 - Sist endret 17. des. 2021 09:35