Universitet og høgskole - Dispensasjon

Hvis du ikke er i stand til å dekke enkelte av kravene til generell studiekompetanse, kan du i helt spesielle tilfeller få unntak fra kravet om generell studiekompetanse.

Ikon for universitet og høgskole

Hvem kan søke om dispensasjon?

For å få innvilget dispensasjon fra generell studiekompetanser må du oppfylle to vilkår:

1

Du har ikke generell studiekompetanse

2

Du har dokumentasjon fra sakkyndig på at du ikke klarer å oppnå generell studiekompetanse.

Har du en varig sykdom, funksjonshemming eller lignende som gjør at du ikke er i stand til å dekke enkelte av kravene til generell studiekompetanse, kan det i helt spesielle tilfeller innvilges dispensasjon.

Et eksempel på grunnlag for å søke dispensasjon er at du har bestått alle fag på videregående skole, bortsett fra matematikk, på grunn av dokumentert dyskalkuli.

Du kan ikke få dispensasjon fra spesielle opptakskrav.

Slik søker du dispensasjon

Registrer en vanlig søknad innen søknadsfristen

  • Logg inn i søknaden, velg studier og utdanningsbakgrunn. Send deretter inn søknaden slik at du får en kvittering for søknaden din i "Meldinger". 
  • Last opp kompetansebevis med fagene du har tatt, også fag du ikke har bestått. Dette gjør du under "Vitnemål og dokumenter". 

Send deretter inn en egen søknad om dispensasjon

Etter at du har registrert den vanlige søknaden din, må du sende inn en egen søknad om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse. Fristen for å sende inn denne søknaden er den samme som den vanlige søknadsfristen. Søknad om dispensasjon som blir sendt inn etter søknadsfristen blir kun vurdert dersom saksbehandler har kapasitet.

  • Beskriv kort hvorfor du søker om dispensasjon
  • Legg ved dokumentasjon på de forholdene som ligger til grunn for søknad om dispensasjon. Dersom det er for eksempel dyskalkuli/dysleksi vil det normalt være en PPT-rapport som skal sendes inn. Dersom det er sykdom vil det være en legeerklæring eller lignende. 

Dette skal du sende per post til lærestedet eller institusjonen du har fått som saksbehandler. Du finner adresse og kontaktinformasjon i søknaden under "Kontaktinfo til saksbehandler" etter at du har registrert en søknad. Dersom du har spørsmål om fristen og hva du skal sende inn, må du kontakte saksbehandler.

Eksempel på søknad om dispensasjon

Begge disse eksemplene gjelder søknad om dispensasjon fra kravet om matematikk, på grunn av dyskalkuli eller spesifikke matematikkvansker.

1

Du har søkt vernepleierutdanning. Du har dokumentert spesifikke matematikkvansker eller dyskalkuli, og har derfor fått innvilget dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.

Lærestedet må deretter ta stilling til om de faglige forutsetningene for å gjennomføre studiet er på plass. Medikamentregning er en viktig del av studiet, og det kreves at du har nødvendig matematikkunnskap for å få opptak til studiet.

Fordi du har dokumentert spesifikke matematikkvansker eller dyskalkuli har du ikke faglige forutsetninger for å gjennomføre vernepleierutdanningen og vil derfor ikke kvalifisere for opptak, selv om du har fått innvilget dispensasjon.

2

Du har søkt opptak til bachelor i historie. Du har dokumentert spesifikke matematikkvansker eller dyskalkuli, og har derfor fått innvilget dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.

Lærestedet må deretter ta stilling til om de faglige forutsetningene for å gjennomføre studiet er på plass. Det er ikke en forutsetning å kunne matematikk for å studere historie, og du blir funnet kvalifisert for studiet.

For å få tilbud om studieplass må du også nå opp i konkurransen med de andre søkerne, selv om du har fått innvilget dispensasjon. Søknaden din rangeres, og du må ha en god nok poengsum til å få opptak.

Hva skjer videre?

Vurderingen av søknaden din om dispensasjon er tredelt.

1

Saksbehandleren din vil vurdere om du får innvilget dispensasjon.

2

Hvis du får innvilget dispensasjon, avgjør lærestedene du har søkt om du har faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.

3

Til slutt vil lærestedet vurdere om du når opp i konkurransen og får tilbud om studieplass.

Hvis du får dispensasjon, gjelder det bare for dette ene opptaket. Søker du høyere utdanning igjen på et annet tidspunkt, må du også søke dispensasjon på nytt. Saksbehandler gjør da en ny vurdering av søknaden din. 

Publisert 15. jan. 2013 15:32 - Sist endret 15. nov. 2021 10:01