Universitet og høgskole - Dispensasjon

Hvis du ikke er i stand til å dekke enkelte av kravene til generell studiekompetanse og ikke fyller mer enn 24 år i søknadsåret, kan du i helt spesielle tilfeller få unntak fra kravet om generell studiekompetanse.

Ikon for universitet og høgskole

Hvem kan søke om dispensasjon?

For å få innvilget dispensasjon fra generell studiekompetanser må du oppfylle 3 vilkår:

1

Du kan ikke fylle mer enn 24 år i søknadsåret

2

Du har ikke generell studiekompetanse

3

Du har dokumentasjon fra sakkyndig på at du ikke klarer å oppnå generell studiekompetanse. Dette kan for eksempel være en utredning fra PPT eller fra legen din.

Har du en varig sykdom, funksjonshemming eller lignende som gjør at du ikke er i stand til å dekke enkelte av kravene til generell studiekompetanse, kan det i helt spesielle tilfeller innvilges dispensasjon.

Et eksempel på grunnlag for å søke dispensasjon er at du har bestått alle fag på videregående skole, bortsett fra matematikk, på grunn av dokumentert dyskalkuli.

Du kan ikke få dispensasjon fra spesielle opptakskrav.

Eksempel på søknad om dispensasjon

Begge disse eksemplene gjelder søknad om dispensasjon fra kravet om matematikk, på grunn av dyskalkuli eller spesifikke matematikkvansker.

1

Du har søkt vernepleierutdanning. Du har dokumentert spesifikke matematikkvansker eller dyskalkuli, og har derfor fått innvilget dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.

Lærestedet må deretter ta stilling til om de faglige forutsetningene for å gjennomføre studiet er på plass. Medikamentregning er en viktig del av studiet, og det kreves at du har nødvendig matematikkunnskap for å få opptak til studiet.

Fordi du har dokumentert spesifikke matematikkvansker eller dyskalkuli har du ikke faglige forutsetninger for å gjennomføre vernepleierutdanningen og vil derfor ikke kvalifisere for opptak, selv om du har fått innvilget dispensasjon.

2

Du har søkt opptak til bachelor i historie. Du har dokumentert spesifikke matematikkvansker eller dyskalkuli, og har derfor fått innvilget dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.

Lærestedet må deretter ta stilling til om de faglige forutsetningene for å gjennomføre studiet er på plass. Det er ikke en forutsetning å kunne matematikk for å studere historie, og du blir funnet kvalifisert for studiet.

For å få tilbud om studieplass må du også nå opp i konkurransen med de andre søkerne, selv om du har fått innvilget dispensasjon. Søknaden din rangeres, og du må ha en god nok poengsum til å få opptak.

Slik søker du dispensasjon

Du registrerer en søknad på vanlig måte. Du følger vanlige frister, og krysser av i søkerportalen for den utdanningsbakgrunnen som ligger nærmest det du har.

Du skal laste opp kompetansebevis med alle fagene du har tatt, også fag du ikke har bestått. Dette gjør du under "Vitnemål og dokumenter" i søknaden.

Etter at du har registrert søknaden din må du sende inn en egen søknad om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse. Du må også sende inn dokumentasjon på de forholdene som ligger til grunn for kravet om dispensasjon. Dersom det er dyskalkuli vil det normalt være en PPT-rapport som skal sendes inn. Dersom det er sykdom vil det være en legeerklæring eller lignende.

Denne dokumentasjonen skal sendes per post. Du finner adresse og kontaktinformasjon til det lærestedet som er din saksbehandler inne i søkerportalen, etter at du har registrert en søknad. Dersom du har spørsmål om hva du skal sende inn må du kontakte saksbehandler.

Hva skjer videre?

Vurderingen av søknaden din om dispensasjon er tredelt.

1

Saksbehandleren din vil vurdere om du får innvilget dispensasjon.

2

Hvis du får innvilget dispensasjon, avgjør lærestedene du har søkt om du har faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.

3

Til slutt vil lærestedet vurdere om du når opp i konkurransen og får tilbud om studieplass.

Hvis du får dispensasjon, gjelder det bare for dette ene opptaket. Søker du høyere utdanning igjen på et annet tidspunkt, må du også søke dispensasjon på nytt. Saksbehandler gjør da en ny vurdering av søknaden din. 

Publisert 15. jan. 2013 15:32 - Sist endret 13. jan. 2020 18:58