Kvoter ved Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole har en avtale med Olympiatoppen og Forsvaret om reservering av studieplasser til idrettsvitenskap.

Olympiatoppen

Inntil 10 % av studieplassene på basisåret i idrettsvitenskap kan tildeles søkere innstilt av Olympiatoppen. For å konkurrere i denne kvoten må du fylle generelle og spesielle opptakskrav, og du må søke opptak både gjennom Samordna opptak og Olympiatoppen.

Forsvaret

Inntil 10 studieplasser kan tildeles søkere som er innstilt av Forsvaret. For å konkurrere i denne kvoten må du fylle generelle og spesielle opptakskrav, og du må søke opptak både gjennom Samordna opptak og Forsvarets institutt.
 

Publisert 18. jan. 2013 11:16 - Sist endret 23. jan. 2016 13:19