Kvoter ved Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole har en avtale med Olympiatoppen om reservering av studieplasser til enkelte studier.

Olympiatoppen

10 studieplasser kan tildeles til søkere innstilt av Olympiatoppen. For å konkurrere i denne kvoten må du fylle generelle og spesielle opptakskrav, og du må søke opptak både gjennom Samordna opptak og Olympiatoppen.

Kvoten gjelder for følgende studium:

  • Bachelor i sport management / idrett og samfunn
  • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi
  • Bachelor i trening, helse og prestasjon

 

Publisert 18. jan. 2013 11:16 - Sist endret 1. feb. 2018 15:02