Samiske kvoter

Noen læresteder har studium med kvoter for søkere med samisk bakgrunn.

Høgskolen i Innlandet

Ved bachelor i TV-teknikk er to av studieplassene reservert for samiske søkere.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

På veterinærstudiet er en studieplass reservert for samiske søkere.

UiT Norges Arktiske Universitet

  • På Akvakultur, fiskerifag og fiskehelse er en studieplass reservert for samiske søkere.

  • På farmasi er inntil to studieplasser reservert for samiske søkere.

  • På helsefaglige profesjonsstudier er 10 % av studieplassene innen kvoten for nordnorske søkere reservert for samiske søkere. Under helsefaglige profesjonsstudium regnes  sykepleier, fysioterapi, ergoterapi, tannpleier, ernæring, bioingeniør og radiografi.

  • På medisin er inntil to studieplasser reservert for samiske søkere.

  • På odontologi er inntil to studieplasser reservert for samiske søkere.

  • På rettsvitenskap er tre studieplasser reservert for samiske søkere.

  • På teknologiske fag (integrert master) er 5 % av studieplassene reservert for samiske søkere.

 


Hvordan dokumenterer jeg samisk tilknytning?

Samisk tilknytning har du om du kan dokumentere ett av følgende:

  • Samisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring.

  • Vitnemål fra grunnskole som viser samisk som første- eller andrespråk.

  • Bestått 60 studiepoeng eller semesteremne i samisk som morsmål fra universitet eller høgskole.

Publisert 15. jan. 2013 16:44 - Sist endret 15. okt. 2018 14:50