Utregning av karakterpoeng i 23/5-regelen

Er du kvalifisert etter 23/5-regelen, regnes karakterpoengene dine ut på grunnlag av de seks studiekompetansefagene.

For å finne karakterpoengene dine, regner vi først ut gjennomsnittskarakteren din. Dette gjør vi ved å legge sammen alle eksamens- og standpunktkarakterene i studiekompetansefagene, og deler på antall karakterer. Gjennomsnittskarakteren ganges med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5, har du 45 karakterpoeng.

Hvis ett eller flere av fagene er dekket på en annen måte enn med fag med karakter fra norsk videregående skole, får du en individuell vurdering.

Studiekompetansefagene må du dokumentere med et vitnemål og/eller kompetansebevis.

Du kan få andre poeng i tillegg til karakterpoengene

Når karakterpoengene dine er regnet ut, legger vi til andre poeng du har krav på:

Har du tatt språk- eller realfag?

Har du tatt fag i tillegg til studiekompetansefagene for å dekke spesielle opptakskrav, skal disse karakterene regnes med i gjennomsnittskarakteren.

Hvis du har tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng, men som ikke skal dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få språk- eller realfagspoeng.

Du får alderspoeng fra året du fyller 24 år

Hvis du skal poengberegnes etter 23/5-regelen, får du alderspoeng fra og med det året du fyller 24 år. Du får 2 poeng per år og maksimalt 8 poeng totalt.