Utregning av karakterpoeng for handels- og kontorfag

For å finne karakterpoengene dine regner vi først ut gjennomsnittskarakteren din. Dette gjør vi ved å legge sammen alle eksamens- og standpunktkarakterene på vitnemålet ditt, og deler på antall karakterer. Gjennomsnittskarakteren ganges med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5 har du 45 karakterpoeng.

Hvis du har fullført handels- og kontorfag har du fått et vitnemål for hvert av de årene. Karakterpoengene dine blir regnet ut fra:

1

vitnemål for grunnkurs

2

vitnemål for videregående kurs I

3

vitnemål for videregående kurs II

 

Fagene norsk, engelsk og kroppsøving er overlappende, og må derfor strykes på vitnemålene for grunnkurs og videregående kurs I. Resten av karakterene skal være med i utregningen av gjennomsnittet.

Har du tatt språk- eller realfag i tillegg?

Har du tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng i tillegg til fagene på vitnemålene for å dekke spesielle opptakskrav, må disse karakterene regnes med i gjennomsnittskarakteren.

Hvis de fagene du har tatt i tillegg ikke skal dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom det gir deg en bedre poengsum.

Resten av poengene plusses på karakterpoengene

Når karakterpoengene dine er regnet ut, legger vi til andre poeng du har krav på:

realfagspoeng
språkpoeng
kjønnspoeng
poeng for opptaksprøver
tilleggspoeng
alderspoeng

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 20. feb. 2014 12:28