Utregning av karakterpoeng for handels- og kontorfag

For å finne karakterpoengene dine regner vi først ut gjennomsnittskarakteren din. Dette gjør vi ved å legge sammen alle eksamens- og standpunktkarakterene på vitnemålet ditt, og deler på antall karakterer. Gjennomsnittskarakteren ganges med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5 har du 45 karakterpoeng.

Hvis du har fullført handels- og kontorfag har du fått et vitnemål for hvert av de årene. Karakterpoengene dine blir regnet ut fra:

1

vitnemål for grunnkurs

2

vitnemål for videregående kurs I

3

vitnemål for videregående kurs II

 

Fagene norsk, engelsk og kroppsøving er overlappende, og må derfor strykes på vitnemålene for grunnkurs og videregående kurs I. Resten av karakterene skal være med i utregningen av gjennomsnittet.

Har du tatt språk- eller realfag i tillegg?

Har du tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng i tillegg til fagene på vitnemålene for å dekke spesielle opptakskrav, må disse karakterene regnes med i gjennomsnittskarakteren.

Hvis du har tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng, men som ikke skal dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få språk- eller realfagspoeng.

Resten av poengene plusses på karakterpoengene

Når karakterpoengene dine er regnet ut, legger vi til andre poeng du har krav på:

realfagspoeng
språkpoeng
kjønnspoeng
poeng for opptaksprøver
tilleggspoeng
alderspoeng

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 20. feb. 2019 10:17