Poengberegning

Det er karakterene dine fra videregående som ligger til grunn for poengberegningen. Karaktersnittet ditt regner vi om til karakterpoeng. Deretter blir andre poeng lagt til.

Slik regner vi poengsummen din:

Karakterpoeng

+ realfagspoeng

+ språkpoeng

+ kjønnspoeng

+ poeng for opptaksprøver


= Skolepoeng


+ tilleggspoeng 

+ alderspoeng


= Konkurransepoeng


Hva er skolepoeng og konkurransepoeng?

Skolepoeng er den poengsummen du har før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med.

Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I den ordinære kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.

Hvor mange poeng har du?

Prøv en karakterkalkulator på utdanning.no. Les mer om poengberegning på våre sider.

Poenggrenser

Studier med flere søkere enn plasser har poenggrenser.

Forbedret karakterer?

Les hvordan vi regner inn forbedrede karakterer og nye fag.