Kjønnspoeng

Til noen studier gis det kjønnspoeng til kvinnelige og mannlige søkere. 

Hvordan får du kjønnspoeng?

Kjønnspoeng blir gitt automatisk, og teller bare med til studiene som er nevnt under. Du kan sjekke om studiet du søker har kjønnspoeng i studieoversikten.

Er du mann, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker

  • veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • dyrepleie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
  • sykepleie ved Universitetet i Agder (UIA)

Er du kvinne, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker

  • bachelorstudier i ingeniørfag (bortsett fra kjemi, ortopediingeniør og bioingeniør)
  • landbruksstudier ved Høgskolen i Innlandet
  • bachelorstudier i maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU (Ålesund) og Høgskulen på Vestlandet (bortsett fra shipping management og shippingledelse ved NTNU (Ålesund)
  • følgende femårige integrerte masterprogram i teknologi og ingeniørfag ved NTNU:

- Datateknologi

- Elektronisk systemdesign og innovasjon

- Fysikk og matematikk

- Ingeniørvitenskap og IKT

- Kommunikasjonsteknologi

- Kybernetikk og robotikk

- Marin teknikk

- Materialteknologi

- Produktutvikling og produksjon

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 27. nov. 2018 13:12