Realfagspoeng

Du kan få realfagspoeng for realfag du har tatt i videregående opplæring.

Du kan få inntil 4 realfag- og språkpoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag.

Det er kun fag du har tatt i videregående opplæring som kan gi realfagspoeng. Realfag som du har tatt i høyere utdanning, fagskoler, forkurs eller annet sted, får du ikke realfagspoeng for, selv om det kan dekke spesielle opptakskrav.

Disse fagene gir realfagspoeng

Kunnskapsløftet

Fag tatt i kunnskapsløftet

Realfagspoeng

Matematikk S1

0,5

Matematikk S2

0,5

Matematikk R1

0,5

Matematikk R2

1

Fysikk 1

0,5

Fysikk 2

1

Kjemi 1

0,5

Kjemi 2

0,5

Biologi 1

0,5

Biologi 2

0,5

Geofag 1

0,5

Geofag 2

0,5

Informasjonsteknologi 1

0,5

Informasjonsteknologi 2

0,5

Teknologi og forskningslære 1

0,5

Teknologi og forskningslære 2

0,5

Vg3 naturbruk

0,5

 

Reform 94

Fag tatt i Reform 94

Realfagspoeng

Matematikk 2MZ / 2MY

0,5

Matematikk 3MZ / 3MY

0,5

Matematikk 2MX

0,5

Matematikk 3MX

1

Fysikk 2FY

0,5

Fysikk 3FY

1

Kjemi 2KJ

0,5

Kjemi 3KJ

0,5

Biologi 2BI

0,5

Biologi 3BI

0,5

Brukersystem 1A

0,5

Informasjonsbehandling 1B

0,5

Systemutvikling 2A

0,5

Systemdrift 2B

0,5

Forskningslære I

0,5

Forskningslære II

0,5

Design og teknologi I

0,5

Design og teknologi II

0,5

 

Endret struktur (ca. 1991/92 – 1996)

Fag tatt i Endret struktur

Realfagspoeng

Matematikk 2MN

0,5

Matematikk 3MN

1

Matematikk 2MS

0,5

Matematikk 3MS

0,5

Fysikk 2FY

0,5

Fysikk 3FY

1

Kjemi 2KJ

0,5

Kjemi 3KJ

0,5

Biologi 2BI

0,5

Biologi 3BI

0,5

 

Tradisjonell struktur (ca. 1976 – 1991/92)

Fag tatt i tradisjonell struktur

Realfagspoeng

Matematikk 2MN

0,5

Matematikk 3MN

1

Matematikk 2MS

0,5

Matematikk 3MS

0,5

Fysikk 2FY

0,5

Fysikk 3FY

1

Kjemi 2KJ

0,5

Kjemi 3KJ

0,5

Biologi 2BI

0,5

Biologi 3BI

0,5

 

Tradisjonelt linjedelt gymnas (examen artium)

Fag tatt i tradisjonelt linjedelt gymnas

Realfagspoeng

Matematikk fra realfag- og naturfaglinja

1,5

Fysikk fra naturfaglinja

1,5 fram til 1974

0,5 fra 1975

Fysikk fra realfaglinja

1,5

Kjemi fra naturfaglinja

1

Biologi fra naturfaglinja

1

 

Steinerskolen

Fag tatt på Steinerskolen

Realfagspoeng

Matematikk 2

0,5

Matematikk 3

1,5

Matematikk 4

1,5

Fysikk 2

0,5

Fysikk 3

1,5

Biologi 2

0,5

Biologi 3

1,0

Kjemi 2

0,5

Kjemi 3

1,0

Data IT 1 0,5
Data IT 1+2 1,0

Har du tatt realfag i tillegg til fagene som var obligatoriske i utdanningen din?

Har du tatt realfag som gir realfagspoeng eller dekker spesielle opptakskrav, skal karakteren du får i faget regnes med i karakterpoengene.

Hvis de realfagene du har tatt ikke er nødvendig for å få generell studiekompetanse eller for å dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum.

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 8. aug. 2017 10:24