Fag fra tradisjonelt linjedelt gymnas (examen artium) som kan forbedres

Gikk du på et tradisjonelt linjedelt gymnas (før 1979) kan du forbedre noen av fagene dine med tilsvarende fag i Kunnskapsløftet.

Du kan ta fagene som privatist. På www.vilbli.no finn du mer informasjon om opplæringstilbudet der du bor.

Følgende fag fra tradisjonelt linjedelt gymnas

kan forbedres med fag fra Kunnskapsløftet

Norsk hovedstil og Norsk tilleggstil og Norsk muntlig eller

Norsk I og Norsk II og Norsk muntlig

Norsk på Vg3-nivå med fagkodene NOR1211, NOR1212 og NOR1213 *

Geografi

Geografi med fagkoden GEO1001

Historie I

Historie med fagkoden HIS1002

Historie I er ikke et eget fag i KL og kan derfor bare forbedres som HIS1002

Historie II

Historie med fagkoden HIS1002

Historie II er ikke et eget fag i KL og kan derfor bare forbedres som HIS1002

Historie I og Historie II

Samfunnsfag med fagkoden SAF1001 og Historie med fagkoden HIS1002

Du må ta begge fagene.

Kristendomskunnskap

Religion og etikk med fagkoden REL1001

Kroppsøving

Kroppsøving med fagkoden KRO1006

Engelsk

fra engelsklinje eller norrønlinje

Engelsk og Internasjonal engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur med fagkodene ENG 1002 og ENG1102, SPR3008 og SPR3012

Du må ta alle fagene.

Engelsk

fra alle linjer

Engelsk i norsk videregående skole

For elever: 140 timer, fagkode ENG1002, trekkfag skriftlig og/eller muntlig.

For privatister: 140 timer, fagkode ENG1002 og ENG1102, obligatorisk skriftlig og muntlig eksamen

Et 2. fremmedspråk

fra samfunnslinje eller engelsklinje med utvidet tysk eller fransk.

Fremmedspråk nivå II tatt som fellesfag med fagkoden FSPxxxx og Fremmedspråk nivå III som programfag med fagkoden PSPxxxx

Du må forbedre samme språk.

Tysk

tatt som 2. fremmedspråk ved alle andre linjer

Tysk nivå I og nivå II tatt som fellesfag med fagkoden FSPxxxx

Fagene gir ikke språkpoeng.

Fransk

tatt på engelsklinje

Fransk nivå II tatt som programfag med fagkoden PSPxxx

Fransk

tatt på alle andre linjer

Fransk nivå I tatt som programfag med fagkoden PSPxxx

Latin

tatt på latinlinje

Latin nivå I og II med fagkodene SPR3005 og SPR3006

Du må ta begge fagene.

Biologi

tatt på naturfaglinje

Biologi 1 og Biologi 2

Du må ta begge fagene.

Kjemi

tatt på naturfaglinje

Kjemi 1 og Kjemi 2

Du må ta begge fagene.

Fysikk

tatt på reallinje eller naturfaglinje inntil 1974

Fysikk 1 og Fysikk 2

Du må ta begge fagene.

Fysikk

tatt på naturfaglinje fra og med 1975

Fysikk 1

Biologi og kjemi

tatt på andre linjer enn naturfaglinje

Naturfag med fagkoden NAT1002

Matematikk

tatt på reallinje

Matematikk 1T med fagkoden MAT1013 og Matematikk R1 og Matematikk R2.

Du må ta alle fagene.

Matematikk

tatt på naturfaglinje

Matematikk 1T med fagkoden MAT1013 og Matematikk R1 og Matematikk R2.

Du må ta alle fagene.

Matematikk

tatt på økonomisk gymnas

Matematikk 1T med fagkoden MAT1013 eller Matematikk 1P med fagkoden MAT1011 og Matematikk S1

Du må ta begge fagene.

Matematikk

tatt på andre linjer

Matematikk med fagkoden MAT1011/1013 og MAT1017/1015

Sosialfag

tatt på samfunnslinje

Sosiologi og sosialantropologi  med fagkoden SAM 3019 og Sosialkunnskap med fagkoden SAM3016

Bedriftsøkonomi

tatt på økonomisk gymnas

Entreprenørskap og bedriftsutvikling med fagkoden SAM3029, eller
Økonomistyring med fagkoden SAM3033

og

Økonomistyring og ledelse med fagkoden SAM3035

Du må ta begge fagene.

Sosialøkonomi

tatt på økonomisk gymnas

Samfunnsøkonomi 1 med fagkoden SAM3025

*Norskfaget må være bestått i alle delene av faget; hovedmål, sidemål og muntlig (Fritak i én av delene er sidestilt med bestått). Søkere kan forbedre enkelte av delene i faget uavhengig av hverandre og på tvers av strukturer. Dette gjelder kun om du forbedrer karakteren din, og ikke for å dekke kravet til å få vitnemål.

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 9. feb. 2015 13:51