Fag fra tradisjonell- og endret struktur som kan forbedres

Hvis du gikk på videregående skole under endret struktur (ca. 1992-1997) eller tradisjonell struktur (ca. 1979-1991) kan du forbedre en del av fagene dine med tilsvarende fag i Kunnskapsløftet.

Du kan ta fagene som privatist. På www.vilbli.no finn du mer informasjon om opplæringstilbudet der du bor.

Følgende fag fra tradisjonell- og endret struktur

kan forbedres med fag fra Kunnskapsløftet

Norsk hovedmål, sidemål og muntlig

Faget er ført på vitnemålet med til sammen 14 timer

Norsk på Vg3 med fagkodene NOR1211, NOR1212 og NOR1213 *

Engelsk

Faget er ført på vitnemål med 4+3 timar eller med 5 timar

 

Engelsk i norsk videregående skole

For elever: 140 timer, fagkode ENG1002, trekkfag skriftlig og/eller muntlig

For privatister: 140 timer, fagkode ENG1002 og ENG1102, obligatorisk skriftlig og muntlig eksamen

Matematikk 1MA

Faget er ført på vitnemål med 5 timar

Matematikk med fagkodene MAT1011/1013 og MAT1017/1015**

Samfunnsfag I

Faget er ført på vitnemål med 3 timar

Geografi med fagkoden GEO1001

Samfunnsfag II

Faget er ført på vitnemål med 3 timar.

Historie med fagkoden HIS1002

Samfunnsfag II er ikke et eget fag i KL og kan derfor bare forbedres som HIS1002

Samfunnsfag II + III

Faga er førte på vitnemålet med 3 timer og  5 timer

Samfunnsfag og Historie med fagkodene SAF1001 og HIS1002

Samfunnslære

Faget er ført på vitnemålet eller kompetansebevis med fagkoden VG2500 og med 2 timer

Samfunnsfag med fagkoden SAF1001

Geografi

Faget er ført på vitnemålet med 3 timer

Geografi med fagkoden GEO1001

Eldre historie

Faget er ført på vitnemålet med 3 timer

Historie med fagkoden HIS1002

Eldre historie er ikke et eget fag i KL og kan derfor bare forbedres som HIS1002

Nyare historie

Faget er ført på vitnemålet med 4 timer.

Historie med fagkoden HIS1002

Nyere historie er ikke et eget fag i KL og kan derfor bare forbedres som HIS 1002

Eldre og nyere historie

Fagene er ført med 3 timer og 4 timer.

Historie med fagkoden HIS1002

Naturfag

Faget er ført på vitnemålet med 5 timer.

Naturfag med fagkoden NAT1002

Matematikk 1MX eller 1MY

Faget er ført på vitnemålet eller kompetansebevis med 5 timer

Matematikk med fagkodene MAT1011/1013 og MAT1017/1015**

Geografi

Faget er ført på vitnemålet eller kompetansebevis med fagkoden AA2010.

Geografi med fagkoden GEO1001

Religion

Faget er ført på vitnemålet med 3 timer

Religion med fagkoden REL1001

Kroppsøving

Faget er ført på vitnemålet med 3 + 2 + 3 timer

Kroppsøving med fagkoden KRO1006

B-språk tatt som felles allmenne fag

Faget er ført på vitnemålet med 4 + 3 timer

Fremmedspråk nivå II tatt som fellesfag med fagkoden FSPxxxx

Du må forbedre samme språk. Faget gir ikke språkpoeng.

C-språk tatt som felles allmenne fag

Faget er ført på vitnemål med 4 + 3 timer

Fremmedspråk nivå I tatt som fellesfag med fagkoden FSPxxxx

Du må forbedre samme språk. Faget gir ikke språkpoeng.

Matematikk 2MN

Matematikk R1

Matematikk 3MN

Matematikk R2

Matematikk 2MS

Matematikk S1

Matematikk 3MS

Matematikk S2

Fysikk

Faget er ført på vitnemålet med 5 timer fra VKI

Fysikk 1

Fysikk

Faget er ført på vitnemålet med 5 timer fra VKII

Fysikk 2

Biologi

Faget er ført på vitnemålet med 3 timer fra VKI

Biologi 1

Biologi

Faget er ført på vitnemål med 5 timer fra VKII

Biologi 2

Kjemi

Faget er ført på vitnemålet med 3 timer fra VKI

Kjemi 1

Kjemi

Faget er ført på vitnemålet med 5 timar fra VKII

Kjemi 2

Engelsk som linjefag

Faget er ført på vitnemålet med 3 + 5 timer

Internasjonal engelsk med fagkoden SPR3008 og Engelskspråklig litteratur og kultur med fagkoden SPR3012

Du må ta begge fagene

Engelsk som studieretningsfag

Faget er ført på vitnemålet med 5 + 5 timer

Internasjonal engelsk med fagkoden SPR3008 og Engelskspråklig litteratur og kultur med fagkoden SPR3012

Du må ta begge fagene

B-språk som linjefag

Faget er ført på vitnemålet med 2 timer fra VKI og 5 timer fra VKII

Fremmedspråk nivå III tatt som programfag med fagkoden PSPxxxx

Du må forbedre samme språk.

B-språk fordypning som studieretningsfag

Faget er ført på vitnemålet med 5 timer fra VKII

Fremmedspråk nivå III tatt som programfag med fagkoden PSPxxxx

Du må forbedre samme språk.

C-språk som linjefag

Faget er ført på vitnemålet med 4 + 3 timer eller 2 + 5 timer

Fremmedspråk nivå I og nivå II tatt som programfag med fagkoden PSPxxxx

Du må forbedre samme språk., både nivå I og nivå II

C-språk som studieretningsfag

Faget er ført på vitnemålet med 4 + 4 timer

Fremmedspråk nivå I tatt som programfag med fagkoden PSPxxxx

Du må forbedre samme språk

Samfunnskunnskap og Sosialkunnskap

Fagene er førte på vitnemålet med 5 timer og 8 timer

Sosiologi og sosialantropologi med fagkoden SAM3019 og Sosialkunnskap med fagkoden SAM3016

Du må ta begge fagene.

*Norskfaget må være bestått i alle delene av faget; hovedmål, sidemål og muntlig (Fritak i én av delene er sidestilt med bestått). Søkere kan forbedre enkelte av delene i faget uavhengig av hverandre og på tvers av strukturer. Dette gjelder kun om du forbedrer karakteren din, og ikke for å dekke kravet til å få vitnemål.

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 16. feb. 2015 13:59