Utregning av karakterpoeng fra Rudolf Steinerskole

Karakterpoengene dine er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10.

Har du vitnemål med karakterer?

For å finne karakterpoengene dine regner vi først ut gjennomsnittskarakteren din. Dette gjør vi ved å legge sammen alle karakterene på vitnemålet ditt, og deler på antall karakterer. Gjennomsnittskarakteren ganges med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5 har du 45 karakterpoeng.

Har du vitnesbyrd uten karakterer?

Hvis du fått et vitnesbyrd uten karakterer, blir det først vurdert om du dekker kravene til generell studiekompetanse eller ikke. Dersom du har generell studiekompetanse, får du en individuell vurdering.

Har du tatt språk- eller realfag i tillegg?

Har du tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng i tillegg til fagene på vitnemålet for å dekke spesielle opptakskrav, må disse karakterene regnes med i gjennomsnittskarakteren.

Hvis de fagene du har tatt i tillegg ikke skal dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom det gir deg en bedre poengsum.

Resten av poengene legges til karakterpoengene

Når karakterpoengene dine er regnet ut, legger vi til andre poeng du har krav på:

realfagspoeng
språkpoeng
kjønnspoeng
poeng for opptaksprøver
tilleggspoeng
alderspoeng

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 20. jan. 2015 15:17