Særskilt vurdering

For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole var bedre enn karakterene dine viser. Det er ikke en vurdering av om du fikk brukt potensialet ditt da du gikk på skole. 

Hvem kan få særskilt vurdering?

Du må ha generell studiekompetanse, og dekke eventuelle spesielle opptakskrav for å få særskilt vurdering. Hvis du ikke har generell studiekompetanse, kan du ikke søke om særskilt vurdering.

For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at karakterene du fikk da du gikk på videregående skole var feil, at du faktisk kunne mer enn karakterene dine viser, og at dette skyldes spesielle forhold. Det blir ikke lagt vekt på resultater fra høyere utdanning, yrkespraksis eller annet du har gjort etter videregående skole. Det er ikke tilstrekkelig å dokumentere at du kunne gjort det bedre dersom du hadde fått utnyttet potensialet ditt. Dersom karakterene dine er riktige i forhold til hvor mye du kunne da du gikk på skole vil du ikke få innvilget særskilt vurdering.

Forhold som kan gi særskilt vurdering er om du ble utsatt for en ulykke eller lignende mens du gikk på skolen, eller om du har et annet morsmål enn norsk og har fullført videregående skole i Norge innen 6 år etter at du flyttet hit. Funksjonshemming og sykdom kan også ligge til grunn for særskilt vurdering. Uansett hva forholdet er, må du kunne sannsynliggjøre at karakterene du fikk var feil.

Når søknaden din blir behandlet, blir det tatt med i vurderingen om du har fått den tilretteleggingen du har krav på i videregående skole. Hvis du har fått tilrettelegging, kan du normalt ikke få særskilt vurdering i tillegg, siden dette betyr at skolen allerede har tatt hensyn til dine spesielle forhold.

Får du ikke særskilt vurdering, konkurrerer du i opptaket på vanlig måte med poengsummen din.

Hva skjer hvis du får særskilt vurdering?

Selv om du får særskilt vurdering, har du ikke automatisk rett på studieplass. For å få tilbud etter særskilt vurdering, må du kunne sidestilles med søkere som har fått tilbud om plass etter vanlige regler. Det vil si at hvis poengsummen din er flere poeng under poenggrensen, er det ikke sannsynlig at du får tilbud om studieplass etter særskilt vurdering.

Hvis du får godkjent særskilt vurdering, blir søknaden din skjønnsmessig vurdert av alle lærestedene du har søkt til. Søknaden blir vurdert opp mot poenggrensen på hvert enkelt studium du har søkt. I vurderingen blir det lagt vekt på karakterene fra videregående skole og hvordan grunnen til at du søker særskilt vurdering har påvirket disse karakterene.

Dersom grunnen til at du søker særskilt vurdering har påvirket kun enkelte av karakterene dine, vil kun disse karakterene vurderes særskilt. Dersom grunnen til at du søker om særskilt vurdering for eksempel er noe som skjedde rett før eksamensperioden i vg3, så er det kun eksamenskarakterene dine fra vg3 som har blitt påvirket. Da får du ikke innvilget særskilt vurdering av alle karakterene dine fra videregående.

Slik søker du særskilt vurdering

Fristen for å søke om særskilt vurdering er 1. mars. Du registrerer først en søknad på vanlig måte. Etter at søknaden er ferdig registrert, kan du i menyvalget "Søknad" registrere en tilleggssøknad om særskilt vurdering. Husk å sjekke at du får en ny kvittering etter at du har søkt om særskilt vurdering.

Dette må du sende i posten

All sensitiv dokumentasjon må sendes per post. Dette er dokumentasjon som inneholder opplysninger om helseforhold, seksuelle forhold, rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling og/eller medlemskap i fagforeninger.

Legeattester og PPT-rapporter er typiske eksempler på sensitiv dokumentasjon.

Etter søknadsfristen får du et vedleggsskjema for særskilt vurdering i søknaden. Du må fylle ut skjemaet og sende i posten til alle lærestedene der du har søkt om særskilt vurdering.

Sammen med vedleggsskjemaet for særskilt vurdering må du sende inn:

1

Attest fra en relevant sakkyndig på forholdet som gjør at du søker særskilt vurdering. Dette kan for eksempel være legeerklæringer, NAV-vedtak, PPT-rapporter eller lignende.

2

Egenerklæring der du skriver hvorfor du søker særskilt vurdering. Egenerklæringen må beskrive hvordan forholdet har påvirket karakterene dine, og hvorfor du mener at du var på et høyere faglig nivå enn det karakterene dine viser.

3

"Skjema om tilrettelegging for tidligere elev" som viser om du har fått tilrettelegging eller ikke. Det er skolen som skal fylle ut dette for deg. Hvis du har fått tilrettelegging, skal skolen krysse av for hva slags tilrettelegging du har fått. Hvis du ikke har fått tilrettelegging, skal skolen krysse av for dette.

Skjema om tilrettelegging for tidligere elev (bokmål)
Skjema om tilrettelegging for tidlegare elev (nynorsk)

Dette må du laste opp i søknaden

Du må laste opp all dokumentasjon som viser at du har generell studiekompetanse og dekker eventuelle spesielle opptakskrav.

Hvis grunnen til at du søker om særskilt vurdering ikke er sensitiv, som for eksempel at du har bodd i Norge i mindre enn 6 år, må du laste opp en bostedsattest.

Søke særskilt vurdering etter 1. mars?

Hvis det oppstår en uforutsett hendelse etter 1. mars som påvirker karakterene dine, kan du likevel søke særskilt vurdering. Du må begrunne hvorfor du søker særskilt vurdering etter 1. mars.

Hvis det oppstår en uforutsett hendelse etter 15. april som påvirker karakterene dine, må du skrive til Samordna opptak og be om å få søke særskilt vurdering. Du må dokumentere at forholdet som påvirker karakterene oppstod etter 15. april.

Siste frist for å sende inn dokumentasjon er 1. juli.

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 13. feb. 2019 12:17