Spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Disse kravene kan for eksempel være at du må ha tatt noen spesielle realfag i videregående skole, at du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve.

En del studier har spesielle opptakskrav fordi det er viktig at du som skal studere har spesielt gode kunnskaper på enkelte områder. For å studere medisin er det for eksempel viktig at du har gode kunnskaper i matematikk, fysikk og kjemi før du begynner å studere.

Hvor finner du kravene?

I studieoversikten er alle studier merket med en kravkode under "Opptakskrav", for eksempel HING eller MEROD. Hvis du vet hvilket studium du skal søke på, så finner du kravet i oversikten.

I oversikten over kravkodene finner du alle spesielle opptakskrav som finnes. Husk alltid å sjekke hva som er kravet til de studiene du skal søke på.

Hvis du trenger mer informasjon om opptakskravene eller om hvordan du dokumenterer at du dekker kravene, kan du kontakte universitetet eller høgskolen du skal søke til.

Der det er krav om at du har spesielle realfag, står det kun hva fagene heter i Kunnskapsløftet. Disse kravene dekkes også med tilsvarende realfag fra før Kunnskapsløftet. Hvis du har høyere utdanning eller utenlandsk utdanning som tilsvarer kravene, kan vi vurdere om det dekker kravet når vi behandler søknaden din.

Endringer i opptakskrav

Fra og med opptaket til studieåret 2018/2019 endrer flere studier opptakskrav. 

Se oversikt over endringer i opptakskrav

Publisert 16. jan. 2013 09:47 - Sist endret 1. nov. 2018 16:12