Opptakskravet til grunnskolelærer- og lektorutdanning

For enkelte søkere er det mulig å dekke kravet til karakteren 4 i matematikk med et forkurs.

Opptakskravet til grunnskolelærer- og lektorutdanning er minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). 

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvem kan delta på forkurs i matematikk

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 i matematikk (224 timer) og dekker de andre kravene, kan du delta på forkurs.

Dette gjelder deg som har:

  • gjennomsnittskarakter mellom 3,00 og 3,99 i matematikk (224 timer) 
  • gjennomsnittskarakter 3,00 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • minst 35 skolepoeng

Resultatet av forkurset teller ikke med i poengberegningen av søknaden din og gir ikke uttelling hvis du søker andre studier.

Har du bestått forkurset i matematikk til lærerutdanninger fra tidligere år, dekker du kravet til minimum karakteren 4 i matematikk (224 timer). Dette gjelder så lenge kravet er det samme, og kun til lærerutdanningene.

Hvis du er usikker på om du dekker kravene for å delta på forkurs, kan du kontakte universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din. Kontaktinformasjonen finner du i søknaden din.

Slik melder du deg på forkurset

Du må søke opptak til høyere utdanning innen fristen 15. april. Du vil få beskjed fra Samordna opptak når påmeldingen åpner. Du må selv melde deg på forkurset innen fristen.

Meld deg av forkurset så raskt som mulig dersom du ikke trenger forkurset eller bestemmer deg for å ikke ta den avsluttende prøven likevel. Dette er for å unngå at du får feil tilbud 20. juli.

Du kan selv velge hvor du tar forkurset

Du kan ta forkurset ved hvilket som helst av lærestedene som tilbyr forkurset, uavhengig av hvor du har søkt lærerutdanning. Informasjon om forkurset og prøven blir lagt ut fortløpende.

Hva skjer i opptaket

Du får svar på søknaden om studieplass 20. juli. Du konkurrerer om studieplass på vanlig måte, og innenfor den kvoten du er kvalifisert for.

Hvis karakterkravet i matematikk er det eneste du mangler for å bli kvalifisert og du har nok poeng til å komme inn på det studiet du har søkt, får du betinget tilbud om studieplass. Hvis du består forkurset beholder du studieplassen. Hvis du ikke består forkurset, mister du studieplassen. 

Hvis du ikke består forkurset og har søkt andre studier, får du tilbud om studieplass på det høyest prioriterte studieønsket som du er kvalifisert for og har nok poeng til å komme inn på.

 

 

Publisert 20. des. 2016 10:40 - Sist endret 5. mars 2019 17:37