Opptakskravet til grunnskolelærer- og lektorutdanning 2019

For enkelte søkere er det mulig å dekke kravet til karakteren 4 i matematikk med et forkurs.

Opptakskravet til grunnskolelærer- og lektorutdanning er minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). 

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvem kan delta på forkurs i matematikk

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 i matematikk (224 timer) og dekker de andre kravene, kan du delta på forkurs.

Dette gjelder deg som har:

  • gjennomsnittskarakter mellom 3,00 og 3,99 i matematikk (224 timer) 
  • gjennomsnittskarakter 3,00 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • minst 35 skolepoeng

Resultatet av forkurset teller ikke med i poengberegningen av søknaden din og gir ikke uttelling hvis du søker andre studier.

Har du bestått forkurset i matematikk til lærerutdanninger fra tidligere år, dekker du kravet til minimum karakteren 4 i matematikk (224 timer). Dette gjelder så lenge kravet er det samme, og kun til lærerutdanningene.

Hvis du er usikker på om du dekker kravene for å delta på forkurs, kan du kontakte universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din. Kontaktinformasjonen finner du i søknaden din.

Du må søke opptak til lærerutdanning innen fristen 15. april.

Slik melder du deg på forkurset

Fristen for påmelding var 27. juni. Du må selv melde deg på forkurset innen fristen.

Forkurset starter 1. juli og prøvedag er 29. juli.

Meld deg av forkurset så raskt som mulig og senest innen 12. juli dersom du ikke trenger forkurset eller bestemmer deg for å ikke ta den avsluttende prøven likevel. Dette er for å unngå at du får feil tilbud 20. juli.

Du kan selv velge hvor du tar forkurset

Du kan ta forkurset ved hvilket som helst av lærestedene som tilbyr forkurset, uavhengig av hvor du har søkt lærerutdanning. Du kan lese mer om forkurset og prøven på nettsiden om forkurs i matematikk for lærerutdanningene.

Her kan du ta forkurs

Institusjon Kortnavn Studiested Nettside Tilleggsinformasjon
Høgskolen i Innlandet HINN Hamar Mer om kurset  
Høgskolen i Volda HVO Volda Mer om kurset  
Høgskolen i Østfold  HIØ Halden Mer om kurset  
Høgskulen på Vestlandet HVL Bergen Mer om kurset  
Høgskulen på Vestlandet HVL Sogndal Mer om kurset  
Høgskulen på Vestlandet HVL Stord Mer om kurset  
MF vitenskapelig høyskole MF Oslo Mer om kurset Påmelding til OSLOMET
NLA Høgskolen NLA Bergen Mer om kurset  
NLA Høgskolen NLA Oslo Mer om kurset  
Nord Universitet NORD Bodø Mer om kurset  
Nord Universitet NORD Levanger Mer om kurset  
Nord Universitet NORD Nesna Mer om kurset  
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Trondheim Mer om kurset  
OsloMet - Storbyuniversitetet OSLOMET Oslo Mer om kurset  
UiT Norges arktiske universitet UIT Tromsø Mer om kurset  
UiT Norges arktiske universitet UIT Alta Mer om kurset  
Universitetet i Agder UIA Kristiansand Mer om kurset  
Universitetet i Bergen UIB Bergen Mer om kurset Påmelding til HVL
Universitetet i Oslo UIO Oslo Mer om kurset  
Universitetet i Stavanger UIS Stavanger Mer om kurset  
Universitetet i Sørøst-Norge USN Drammen Mer om kurset Prøve på campus Vestfold
Universitetet i Sørøst-Norge USN Vestfold Mer om kurset Prøve på campus Vestfold
Universitetet i Sørøst-Norge USN Notodden Mer om kurset Prøve på Notodden
Universitetet i Sørøst-Norge USN Porsgrunn Mer om kurset Prøve på Notodden

Hva skjer i opptaket

Du får svar på søknaden om studieplass 20. juli. Du konkurrerer om studieplass på vanlig måte, og innenfor den kvoten du er kvalifisert for.

Hvis karakterkravet i matematikk er det eneste du mangler for å bli kvalifisert og du har nok poeng til å komme inn på det studiet du har søkt, får du betinget tilbud om studieplass. Hvis du består forkurset beholder du studieplassen. Hvis du ikke består forkurset, mister du studieplassen. 

Hvis du ikke består forkurset og har søkt andre studier, får du tilbud om studieplass på det høyest prioriterte studieønsket som du er kvalifisert for og har nok poeng til å komme inn på.

 

 

Publisert 20. des. 2016 10:40 - Sist endret 9. okt. 2019 13:16