Dispensasjon

I helt spesielle tilfeller kan du få unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Dette kan du få hvis du ikke er i stand til å dekke kravene til generell studiekompetanse og ikke fyller mer enn 24 år i søknadsåret.

Hvem kan søke om dispensasjon?

Har du en varig sykdom, funksjonshemming eller lignende som gjør at du ikke er i stand til å dekke kravene til generell studiekompetanse, kan du søke om dispensasjon. Du kan ikke fylle mer enn 24 år i søknadsåret.

Normalt blir det bare gitt dispensasjon fra ett fag, og du må dokumentere at du har forsøkt å ta faget.

Du kan ikke få dispensasjon fra spesielle opptakskrav.

Et eksempel på grunnlag for å søke dispensasjon er at du har bestått alle fag på videregående skole, bortsett fra matematikk, på grunn av påvist dyskalkuli.

Slik søker du dispensasjon

Du må først registrere søknaden din: velg studier, velg utdanningsbakgrunn og send inn søknad. Det er ikke et eget kryss for dispensasjon i søknaden. Du må sende eget brev i posten hvor du ber om dispensasjon. Dette er fordi du ikke skal laste opp sensitiv dokumentasjon i søknaden. Brevet skal du sende til saksbehandler. Adressen finner du i søknaden din.

Du må sende inn følgende dokumentasjon:

1

Et brev der du beskriver årsaken til at du søker dispensasjon

2

Dokumentasjon fra sakkyndig som beskriver forhold som gjør at du ikke er i stand til å oppnå kravet om generell studiekompetanse. Dette kan for eksempel være en utredning fra PPT eller fra legen din.

Du skal laste opp kompetansebevis med alle fagene du har tatt, også fag du ikke har bestått. Dette gjør du under "Vitnemål og dokumenter" i søknaden.

Hva skjer videre?

Vurderingen av søknaden din om dispensasjon er tredelt.

1

Saksbehandleren din vil vurdere om du får innvilget dispensasjon.

2

Hvis du får innvilget dispensasjon, avgjør lærestedene du har søkt om du har faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.

3

Til slutt vil de vurdere om du når opp i konkurransen og får tilbud om studieplass.

Hvis du får dispensasjon, gjelder det bare for dette ene opptaket. Søker du høyere utdanning igjen på et annet tidspunkt, må du også søke dispensasjon på nytt. Saksbehandler gjør da en ny vurdering av søknaden din. 

Eksempel på søknad om dispensasjon

Du har søkt sykepleierutdanning, men har matematikkvansker eller dyskalkuli. Derfor har du søkt, og fått innvilget, dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.

Selv om du får innvilget dispensasjon, er det lærestedene som avgjør om du får tilbud om studieplass eller ikke. Du kan dermed få avslag på studieplass selv om du har fått innvilget dispensasjon.

Lærestedet må ta stilling til om de faglige forutsetningene for å gjennomføre studiet er på plass når de vurderer din søknad. Medikamentregning er for eksempel en viktig del av sykepleierstudiet, og det kreves at du har nødvendig matematikkunnskap for å få opptak til studiet.

For å få studieplass må du også nå opp i konkurransen med de andre søkerne, selv om du har fått innvilget dispensasjon.

Forskjell på dispensasjon og særskilt vurdering

Dispensasjon og særskilt vurdering er ikke det samme. Du kan ikke søke både dispensasjon og særskilt vurdering

Dispensasjon søker du om dersom du ikke er i stand til dekke kravene til generell studiekompetanse.

For å få særskilt vurdering må du ha generell studiekompetanse og dekke eventuelle spesielle opptakskrav.

Publisert 15. jan. 2013 15:32 - Sist endret 15. feb. 2018 12:21