Dokumentašuvdna ja mielddusskovvi

Don fertet ieš sáddet sisa iežat dokumentašuvnna, ja daid fertet sáddet rievttes áigái.

Mii lea dokumentašuvdna?

Dokumentašuvdna leat dat báhpirat maid mii dárbbašit go galgat sáhttit meannudit du ohcama. Dábálaččat dat lea du oahppoduođaštus, muhto sáhttá maiddái leat gelbbolašvuođaduođaštus, árvosátnenubbehusčállosat, ateasttat dahje sullasaččat. Don sáddet iežat duođaštusaid ovttas mielddusskoviin.

Mii lea mielddusskovvi?

Mielddusskovvi lea skovvi maid fertet deavdit, ja sáddet fárrolaga iežat dokumentašuvnnain. Mielddusskovvi veahkeha min bisuhit ortnega buot ohcamiin. Dat veahkeha maiddái áššemeannudeddjiid meannudit du ohcama. Du duogáš, ja makkár oahpuide leat ohcan, mearrida galggat go sáddet ovtta dahje máŋga mielddusskovi.

Leat dákkár mielddusskovit:

Goas don oaččut mielddusskovi?

Mielddusskovvi biddjo álohii du ohcansiidui maŋemus guokte vahkku maŋŋel ohcanáigemeari. Don fertet ieš čálihit dan olggos ja sáddet dan iežat áššemeannudeaddjái. Boastačujuhus lea skovi bajágeahčen. Jus dus leat eanet mielddusskovit, de fertet buohkaid sáddet. Áigemearri sáddet mielddusskovi lea juogo njukčamánu 20.b. dahje miessemánu 10.b.

Fertejit go buohkat sáddet mielddusskovi?

Jus dus lea elektrovnnalaš oahppoduođaštus (lenke til norsk side) joatkkaskuvllas, ja don it galgga sáddet maidege eará, de it dárbbaš sáddet mielddusskovi. Jus it leat ožžon elektrovnnalaš oahppoduođaštusa suoidnemánu 1.b. rádjái, de fertet sáddet báberkopiija iežat áššemeannudeaddjái. Boastačujuhusa gávnnat iežat ohcansiiddus.

Mii lea dohkkehuvvon dokumentašuvdna?

Dás oainnát dohkkehuvvon dokumentašuvnna ovdamearkkaid:

Joatkkaoahppu

Alit oahppu

Fágaskuvla

Álbmotallaskuvla

Ovdakursa

Fága- ja sváinnasreive

Bargohárjehallan

Militeara- ja siviilabálvalus

Don galggat sáddet kopiijaid

Du dokumentašuvdna eai dárbbaš leat duođaštuvvon kopiijat, muhto kopiijat galget leat buori kvalitehtas. Kopiijat galget dušše leat nuppe beali árkkas ja A4-formáhtas.

Oaččut go oahppoduođaštusa dahje ateasttaid maŋŋel sáddenáigemeari?

Oahppoduođaštusa dahje ateasttaid maid oaččut maŋŋel sáddenáigemeari, sáhtát sáddet maŋŋelgihtii. Dán sáddet ovttas maŋŋelsáddenlihpuin maid gávnnat iežat ohcansiiddus. Maŋemus áigemearri maŋŋelsáddemii lea suoidnemánu 1.b.

Dokumentašuvdna dárkkistuvvo

Lea du iežat ovddasvástádus ahte sáddejuvvon dokumentašuvdna lea riekta. Áššemeannudeaddjit dárkkistit buot dokumentašuvnnaid, ja eahpádusdilálašvuođain sáhttá nu ahte sihtet du sáddet originálaid. Vuosttaš lohkanbajis bohtet buot oahppobáikkit sihtat soaittáhagas muhtun ođđa studeanttaid čájehit originála oahppoduođaštusaid ja  ateasttaid. Dieđut mat leat boastut dahje eai leat riekta sáhttet daguhit ahte massát vuoigatvuođa čađahit oahpu.

Fálskejumiide guoská ráŋggáštuslága § 166 ja 182, ja dát váidojuvvo politiijaide.

Leat go dus dokumeanttat eará gillii?

Jus dus lea dokumentašuvdna eará gillii go davviriikkalaš gielaide dahje eŋgelasgillii, de fertet daid oažžut jorgaluvvot.  Ferte jorgaleaddji dahje dulkonbálvalus jorgalanbarggu dahkan. Don fertet sáddet sisa kopiija sihke originálas ja jorgaleamis.

Publisert 31. jan. 2014 11:21 - Sist endret 10. okt. 2017 09:38