Ná ozat oahpposaji

Fertet registreret ohcama go áiggut ohcat oahpposaji. Don fertet sáddet oahppoduođaštusaid ja ateasttaid ja čuovvolit iežat ohcama.

Registrere iežat ohcama

Don fertet registreret ja gergehit iežat ohcama ovdal ohcanáigemeari.  Oahpuid bajilgovas gávnnat dieđuid oahpuid birra maidda sáhtát ohcat.

Sádde iežat dokumentašuvnna

Don fertet ieš sáddet dokumentašuvnna dan oahppobáikái mii galgá meannudit du ohcama. Iežat dokumentašuvnna sáddet ovttas mielddusskoviin.

Eambbo dokumentašuvnna sáddema birra

Iskka e – poastta

E- poasttas oaččut dieđu jus mihkkege váilu du ohcamis. Lea du ovddasvástádus čuovvolit iežat ohcama.

Vástit oahppofálaldahkii

Don fertet vástidit oahpposaji fálaldahkii ja eará vuordinlistofálaldagaide. Don massát saji jus it vástit ovdal áigemeari.

Publisert 28. jan. 2014 17:58 - Sist endret 13. des. 2016 18:28