Slik søkjer du studieplass

Det er ulike tidsfristar, søknadar og rutiner for om du skal søkje fagskole eller universitet og høgskole. Korleis du skal søkje avheng derfor av kva for studium du skal søkje. 

Fagskole

 

Høgare yrkesfagleg utdanning

Du kan søkje fagskolestudium som bygger på videregående opplæring som gir yrkeskompetanse eller fag-/sveinebrev.


 

  • Fagskolestudium (30 studiepoeng)
  • Fagskolegrad (60 studiepoeng)
  • Høgare fagskolegrad (120 studiepoeng)


60 studiepoeng tilsvarar 1 år på heiltid.

Eg skal søkje fagskole

Universitet og høgskole

Høgare utdanning

Du kan søkje grunnutdanningar som bygger på vidaregåande opplæring som gir generell studiekompetanse.

 

  • Årsstudium (60 studiepoeng)
  • Kandidatstudium (120 studiepoeng)
  • Bachelorstudium (180 studiepoeng) 
  • Masterstudium (300 studiepoeng)
  • Profesjonstudium (360 studiepoeng)

60 studiepoeng tilsvarar 1 år på heiltid.

Eg skal søkje universitet og høgskole