Politihøgskolen

Alle søkjarar til Politihøgskolen må oppfylle krava til generell studiekompetanse ved søknadstidspunktet.

Les meir om søknadsprosessen og opptakskrava på Politihøgskolen sine nettsider.

Publisert 29. jan. 2013 18:19 - Sist endret 25. feb. 2015 16:01