Rett til å klage

Meiner du det er gjort feil i behandlinga av søknaden din, har du rett til å klage.

Du har etter forvaltningslova § 28 rett til å klage. Du bør klage så raskt som mogleg, og seinast tre veker etter at du fekk svar. I klaga må det kome klart fram kva du klagar på, og kva du meiner er gjort feil. Hugs å merke klaga med søknadsummeret ditt. 

Kvar sender du klaga?

Du må kontakte saksbehandlande institusjon viss:

  • du har spørsmål om saksbehandlinga
  • du ønskjer å klage på poengrekning
  • du ønskjer å klage på vedtak om at du er ukvalifisert

Saksbehandlaren din er som oftast ein lærestad, men kan òg vere Samordna opptak. Kven som er saksbehandlar finn du ved å logge deg inn på søknaden din.

Du må kontakte høgskulen eller universitetet som tilbyr studiet viss:

Om vedtaket blir endra og du skal ha eit anna tilbod, får du nytt svar i suppleringsopptaket 29. juli.

Om vedtaket ikkje blir endra, har du rett til å sende ei ny klage. Saksbehandlaren din vil då sende klaga di vidare til nasjonal klagenemd.

Er du avgangselev i vidaregåande skule og har klaga på eksamenskarakteren din?

Du bør gje beskjed til sakshandsamar at du har klaga. Dette kan du gjere ved å laste opp dokumentasjon i søknaden din som viser at du har klaga. 

Om du får medhald i klaga og nytt vitnemål må dette bli sendt inn snarast. Saksbehandlaren på lærestaden må ha motteke vitnemålet innan torsdag 12. juli klokka 12.00 for at ein skal bli vurdert i hovudopptaket. Vi minner om at denne fristen berre gjeld for dei som har klaga på sensur.

Kontaktinformasjon til sakshandsamar finn du i søknaden under «Søknad».

Utdanningsdirektoratet har informasjon om korleis du klagar på sensur på eksamenskarakteren.

 

Publisert 14. jan. 2013 15:32 - Sist endra 25. okt. 2018 12:40