Universitet og høgskole - Slik dokumenterer du forkurs

Skal du søkje universitet og høgskole dokumenterer du forkurs med karakterutskrift eller vitnemål fra fullført og bestått forkurs.

Ikon for universitet og høgskole

Manglar du karakterutskrift eller vitnemål må du kontakte høgskulen der du tok forkurs for å få eit nytt.
 

Døme på vitnemål frå forkurs

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 21. jan. 2013 09:38 - Sist endra 13. jan. 2020 15:07