Korleis dokumenterer du arbeidspraksis?

A

Lønna arbeid

Lønna arbeid dokumenterer du med arbeidsattest der det står:

  • startdato og sluttdato for arbeidsperioda og
  • kor stort omfang stillinga hadde, i timar per veke eller i stillingsprosent
B

Sjølvstendig næringsverksemnd

Sjølvstendig næringsverksemnd dokumenterer du med:

  • utskrift frå Brønnøysundregistera og 
  • sjølvmelding frå Skatteetaten som syner aktivitet på firmaet
C

Læretid

Læretid i bedrift dokumenterer du med attest fra arbeidsgjevar. Fagbrev eller sveinebrev er ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon.

D

Frivillig arbeid

Ulønna frivillig arbeid dokumenterer du med attest der det står:

  • startdato og sluttdato for arbeidsperioda
  • kor stort omfang stillinga hadde, i timar per veke eller i stillingsprosent
E

Omsorgsarbeid

Omsorgsarbeid dokumenterer du med:

  • bustadattest frå Skatteetaten for søkjar og born som viser at de har budd på samme adresse, eller
  • attest fra lege eller liknande som viser omsorgsarbeid for nært familiemedlem.
Publisert 21. jan. 2013 14:31 - Sist endra 4. des. 2017 15:00