Korleis dokumenterer du folkehøgskule?

Folkehøgskule dokumenterer du med eit vitnemål frå folkehøgskulen.

Oppmøtet ditt, og kor lenge folkehøgskulen varte, må gå fram av dokumentet.

Døme på folkehøgskulevitnemål

 

Publisert 21. jan. 2013 09:35 - Sist endret 27. mars 2017 15:41