Korleis dokumenterar du forkurs?

Forkurs dokumenterer du med karakterutskrift eller vitnemål fra fullført og bestått forkurs.

Manglar du karakterutskrift eller vitnemål må du kontakte høgskulen der du tok forkurs for å få eit nytt.
 

Døme på vitnemål frå forkurs

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 21. jan. 2013 09:38 - Sist endra 10. mars 2016 09:20