Godkjent dokumentasjon

Når du søkjer gjennom Samordna opptak, må du dokumentere at du er kvalifisert for dei studia du søkjer. Her er nokre døme på godkjent dokumentasjon.