Korleis dokumenterer du militær- og sivilteneste?

A

Militærteneste dokumenterer du med:

  • Bevis på avtent tid i førstegongsteneste (2010 -)

  • Militært tenesteutsegn (2007 - 2010)

  • Militært tenestebevis (før 2007)

  • Har du gått Befalsskole eller sersjantkurs må du laste opp vitnemål og tenesteutsegn.

Manglar du militært tenestebevis/tenesteutsegn, må du kontakte di rulleførande eining.

Attestar, vernepliktsbok, diplom for vernedyktigheitsmedalje og lignande er ikkje tilstrekkeleg som dokumentasjon på militærteneste.
 

Mellombels tenesteutsegn

Avsluttar du tenesta etter 1. juli, må du laste opp mellombels tenesteutsegn for å få tilleggspoeng. Mellombels tenesteutsegn skal vere på samme blankett som ordinært "Bevis på avtent tid i førstegongstenesten", men påført "Mellombels/førebels". Endeleg tenesteutsegn må du leggje fram for lærestaden ved studiestart.
 

B

Sivilteneste dokumenterer du med:

  • Sivilt tenestebevis

Om du ikkje har eit Sivilt tenestebevis, må du kontakte Vernepliktsverket eller Forsvaret for å få ein attest på gjennomført sivilteneste. Gjennomførte du siviltenesta før 2003, må du kontakte Statsarkivet for å få ein attest.

Publisert 21. jan. 2013 14:31 - Sist endra 2. feb. 2018 10:08