15. april kl. 23.59

Søknadsfrist.

Ikon for fagskole

Fagskole

Etter søknadsfristen er det ikkje mogleg å omprioritere studieønska du har lagt til i søknaden din. 

Kva for rekkefølgje du har på studieønska dine er viktig, fordi ved tilbod fell lågare prioriterte studieønske vekk. Det vil seie at dersom du får tilbod frå førstevalet ditt, fell alle dei andre studieønska dine automatisk vekk. Du kan heller ikkje takke ja eller sette deg på venteliste til studieønske som har falle vekk på grunn av tilbod på høgare prioriterte studieønske.

For å omprioritere loggar du deg inn på søknaden. Gå til "Se søknad"  og "Endre" for å endre rekkefølgje på studia. Trykk "Vidare" og til slutt "Send inn" for å lagre endringane slik at du får ei kvittering.

Det er ditt ansvar å sjekke at du får ei kvittering for endringane i "Meldingar" og at desse endringane er rett.

Siste frist for å slette studieønske er 1. mai kl. 23:59.

Norsk fagskole for lokomotivførere (Lokførerskolen) har 1. mars som søknadsfrist og frist for å laste opp dokumentasjon.

Publisert 17. jan. 2020 14:03 - Sist endret 21. okt. 2022 11:30