20. mai

Du får svar på søknaden din til fagskolar.

Ikon for fagskole

Fagskole

Resultata fra hovudopptaket blir lagt ut på søknaden din. Her finn du ei svarside der det står kva for studium du har fått tilbod frå, og kva for studium du kan stå på venteliste til. Du må svare ja innan 27. mai for å behalde tilbod eller plass på venteliste. Viss du ikkje har registrert svar innan fristen, blir dette tolka som nei.

Publisert 22. okt. 2019 17:21 - Sist endret 17. jan. 2020 14:03