frå ca.1. juni

Suppleringsopptak. Det er berre nokre søkjarar som får svar i suppleringsopptaka. Du kan søkje ledige studieplasser på fagskole.

Ikon for fagskole

Fagskole

Til nokre studium kan fagskolene ta inn fleire søkjarar som står på venteliste.

I suppleringsopptaka blir det berre lagt ut svar til dei som får nytt tilbod. Du må svare på tilbod i søknaden din.

Viss du har takka ja til bode tilbod om studieplass og eventuelle tilbod om venteliste, og du får eit nytt tilbod om studieplass i suppleringsopptaka, mistar du automatisk plassen frå hovudopptaket.

 

Publisert 17. jan. 2020 14:03 - Sist endret 5. juli 2022 08:52