1. juli

Siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis du fullfører i vår.

1. juli er siste frist for å laste opp vitnemål du ikkje kan sjå elektronisk i søknaden din og annan dokumentasjon som du avsluttar våren 2019.

Viss du er avgangselev på vidaregåande skule i år, må du sjølv sjekke at du har fått eit elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) som du kan sjå i søknaden din innan 1. juli. Viss du ikkje har fått eit elektronisk vitnemål innan 1. juli, må du laste opp egen kopi av vitnemålet ditt.

Til Politihøgskolen kan du berre dokumentere forbetringar av eksisterande kompetanse.

Dokumentasjon som blir lasta opp etter fristen, blir berre teke omsyn til dersom sakshandsamar har kapasitet.

Publisert 30. nov. 2012 13:53 - Sist endra 4. feb. 2019 09:36