1. juli

Siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis du fullfører i vår.

Ikon for universitet og høgskole

Universitet og høgskole

1. juli kl. 23.59 er siste frist for å laste opp vitnemål du ikkje kan sjå elektronisk i søknaden din og annan dokumentasjon som du avsluttar våren 2022. Dette gjelder også privatisteksamener og språktester som du tar i løpet av våren.

Viss du er avgangselev på vidaregåande skole i år, må du sjølv sjekke at du har fått eit elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) som du kan sjå i søknaden din innan 1. juli. Viss du ikkje har fått eit elektronisk vitnemål innan 1. juli, må du laste opp egen kopi av vitnemålet ditt.

Til Politihøgskolen kan du berre dokumentere forbetringar av eksisterande kompetanse.

Dokumentasjon som blir lasta opp etter fristen, blir berre teke omsyn til dersom sakshandsamar har kapasitet.

Publisert 30. nov. 2012 13:53 - Sist endra 29. mars 2022 15:33