1. juli

Siste frist for å omprioritere studieønska dine.

For å omprioritere loggar du deg inn på søknaden. Gå til "Søknad"  og "Endre" for å endre rekkefølgje på studia. Hugs å sende inn søknaden på nytt for å lagre endringane. Det er ditt ansvar å sjekke at du får en kvittering for endringene i "Meldinger" og at disse endringene er riktige.

Kva for rekkefølgje du har på studieønska dine er viktig, fordi ved tilbod fell lågare prioriterte studieønske vekk. Det vil seie at dersom du får tilbod frå førstevalet ditt, fell alle dei andre studieønska dine vekk.

Du kan ikkje takke ja eller sette deg på venteliste til studieønske som har falle vekk på grunn av tilbod på høgare prioriterte studieønske.

Siste frist for å slette studieønske er 12. juli.

Publisert 16. jan. 2013 16:19 - Sist endra 9. juni 2017 15:25