20. april kl. 14.00

Søknadsfrist.

Ikon for universitet og høgskole

Universitet og høgskole

Etter søknadsfristen er det berre mogleg å omprioritere studieønska du allereie har lagt til i søknaden din. Du kan omprioritere studieønska fram til 1. juli.

Du må også laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis som er avslutta 20. april. Utdanning du fullfører i vår kan du laste opp heilt fram til 1. juli. Dette gjelder også privatisteksamener og språktester som du tar i løpet av våren.

1. mars er søknadsfrist for enkelte søkjarar og studium.

Publisert 30. nov. 2012 13:52 - Sist endra 14. feb. 2022 16:01