20. juli

Du får svar på hovudopptaket.

Ikon for universitet og høgskole

Universitet og høgskole

Resultatet fra hovudopptaket blir lagt ut på søknaden din. Her finn du ei svarside der det står kva for studium du har fått tilbod frå, og kva for studium du kan stå på venteliste til.

Du må svare ja innan 24. juli for å behalde tilbod om studieplass eller tilbod om venteliste. Viss du ikke har registrert svar innan fristen, blir dette tolka som nei.

Du kan takke ja både til tilbod og til eventuelle tilbod om venteliste, men dersom du stiller deg på venteliste og får nytt tilbod i suppleringsopptaket ca. 29. juli, mistar du automatisk plassen frå hovudopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarar.

Meir om reglar for svar

Publisert 16. jan. 2013 17:48 - Sist endra 13. jan. 2021 14:06