Afghanistan – hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Mangler du 1 års universitetsutdanning?

Hvis du ikke har fullført minst 1 års høyere utdanning fra Afghanistan, kan du ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse. Fagene du må ta, tilsvarer 1 skoleår (840 timer). Fagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Karakterene du får i disse fagene vil også telle i poengberegningen.

Du kan ha dekket noen av disse fagene hvis du har tatt tilsvarende fag i din tidligere utdanning. Disse fagene kan du ha dekket:

Studiekompetansefag

Er dekket hvis du har

Matematikk (224 timer)

bestått de tre fagene trigonometri, algebra og geometri på videregående skole i Afghanistan

A

Hvis ingen av fagene over er dekket, må du ta alle studiekompetansefagene.

B

Hvis matematikk er dekket, må du ta fagene du ikke dekker.

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge gjennom 23/5-regelen.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

 

Publisert 24. jan. 2013 18:36 - Sist endret 27. jan. 2021 11:42