Afghanistan – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Afghanistan.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har
Fysikk 1 Physics
Matematikk R1 de tre fagene Trigonometry, Algebra og Geometry

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med afghansk videregående utdanning hvis du:

  • har de tre fagene Trigonometry, Algebra og Geometry i afghansk videregående skole. Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre. 

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med afghansk videregående utdanning hvis du:

  • har de tre fagene Trigonometry, Algebra og Geometry i afghansk videregående skole. Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre. 

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med afghansk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 18:36 - Sist endret 27. jan. 2021 11:08