Albania - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir språk- og realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav.

Når du tar nye fag, regnes de inn i gjennomsnittet ditt etter formlene under.

Formel for søkere som har Diplomë e Maturës Shtetërore

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • 25 = en konstant, alltid samme verdi

 • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

 • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

 • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Fp = foreløpig karakterpoengsum

 • C = din norskkarakter  

 • 11 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Formel for søkere som har Dëftëse Pjekurie

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(A x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • A = antall fag på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

 • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

 • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

 • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Fp = foreløpige poeng

 • C = din norskkarakter      

 • 11 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Publisert 11. jan. 2013 11:31 - Sist endret 5. mars 2019 11:18