Albania - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For deg som har Dëftëse Pjekurie:

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 3 siste årene og eksamenskarakterene dine på Dëftëse Pjekurie. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

For deg som har Diplomë e Maturës Shtetërore:

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede snittet, Pikët mesatare. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Albania

Norge

Albania

Norge

Albania

Norge

Albania

Norge

 5,00-5,09

 2,00

 6,30-6,39

 3,04

 7,60-7,69

 4,08

 8,90-8,99

 5,12

 5,10-5,19

 2,08

 6,40-6,49

 3,12

 7,70-7,79

 4,16

 9,00-9,09

 5,20

 5,20-5,29

 2,16

 6,50-6,59

 3,20

 7,80-7,89

 4,24

 9,10-9,19

 5,28

 5,30-5,39

 2,24

 6,60-6,69

 3,28

 7,90-7,99

 4,32

 9,20-9,29

 5,36

 5,40-5,49

 2,32

 6,70-6,79

 3,36

 8,00-8,09

 4,40

 9,30-9,39

 5,44

 5,50-5,59

 2,40

 6,80-6,89

 3,44

 8,10-8,19

 4,48

 9,40-9,49

 5,52

 5,60-5,69

 2,48

 6,90-6,99

 3,52

 8,20-8,29

 4,56

 9,50-9,59

 5,60

 5,70-5,79

 2,56

 7,00-7,09

 3,60

 8,30-8,39

 4,64

 9,60-9,69

 5,68

 5,80-5,89

 2,64

 7,10-7,19

 3,68

 8,40-8,49

 4,72

 9,70-9,79

 5,76

 5,90-5,99

 2,72

 7,20-7,29

 3,76

 8,50-8,59

 4,80

 9,80-9,89

 5,84

 6,00-6,09

 2,80

 7,30-7,39

 3,84

 8,60-8,69

 4,88

 9,90-9,99

 5,92

 6,10-6,19

 2,88

 7,40-7,49

 3,92

 8,70-8,79

 4,96

 10,0

 6,00

 6,20-6,29

 2,96

 7,50-7,59

 4,00

 8,80-8,89

 5,04

 

 

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for albansk eller lokale språk tatt på videregående skole i Albania. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Diplomë e Maturës Shtetërore

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

til sammen 10 kredite i år 10, 11 og 12

0,5 poeng

Matematikk R1 + R2

til sammen 15 kredite i år 10, 11 og 12

1,5 poeng

Fysikk 1

til sammen 5 kredite i år 10, 11 og 12

0,5 poeng
Fysikk 1 + 2 til sammen 10 kredite i år 10, 11 og 12 1,5 poeng
Kjemi 1 til sammen 5 kredite i år 10, 11 og 12 0,5 poeng
Kjemi 1 + 2 til sammen 10 kredite i år 10, 11 og 12 1 poeng
Biologi 1 til sammen 5 kredite i år 10, 11 og 12 0,5 poeng
Biologi 1 + 2 til sammen 10 kredite i år 10, 11 og 12 1 poeng
Fremmedspråk til sammen 5 kredite i et tredje fremmedspråk i år 10, 11 og 12 0,5 poeng
Fremmedspråk til sammen 10 kredite i et tredje fremmedspråk i år 10, 11 og 12 1,5 poeng

Dëftëse Pjekurie fra og med 1998

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

matematikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Dëftëse Pjekurie før 1998

Fag fra Dëftëse Pjekurie før 1998 blir vurdert individuelt i opptaket. For at vi skal vurdere om du kan få språk- og realfagspoeng, må du laste opp en offisiell oversikt over hvor mange timer du har hatt i de ulike fagene på videregående skole.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Albania betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 eller 4 (avhengig av hvilken utdanning du har) sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 eller 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 11. jan. 2013 11:31 - Sist endret 20. okt. 2022 10:16