Albania - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For deg som har Dëftëse Pjekurie:

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 3 siste årene og eksamenskarakterene dine på Dëftëse Pjekurie. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

For deg som har Diplomë e Maturës Shtetërore:

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede snittet, Pikët mesatare. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Albania

Norge

Albania

Norge

Albania

Norge

Albania

Norge

 5,00-5,09

 2,00

 6,30-6,39

 3,04

 7,60-7,69

 4,08

 8,90-8,99

 5,12

 5,10-5,19

 2,08

 6,40-6,49

 3,12

 7,70-7,79

 4,16

 9,00-9,09

 5,20

 5,20-5,29

 2,16

 6,50-6,59

 3,20

 7,80-7,89

 4,24

 9,10-9,19

 5,28

 5,30-5,39

 2,24

 6,60-6,69

 3,28

 7,90-7,99

 4,32

 9,20-9,29

 5,36

 5,40-5,49

 2,32

 6,70-6,79

 3,36

 8,00-8,09

 4,40

 9,30-9,39

 5,44

 5,50-5,59

 2,40

 6,80-6,89

 3,44

 8,10-8,19

 4,48

 9,40-9,49

 5,52

 5,60-5,69

 2,48

 6,90-6,99

 3,52

 8,20-8,29

 4,56

 9,50-9,59

 5,60

 5,70-5,79

 2,56

 7,00-7,09

 3,60

 8,30-8,39

 4,64

 9,60-9,69

 5,68

 5,80-5,89

 2,64

 7,10-7,19

 3,68

 8,40-8,49

 4,72

 9,70-9,79

 5,76

 5,90-5,99

 2,72

 7,20-7,29

 3,76

 8,50-8,59

 4,80

 9,80-9,89

 5,84

 6,00-6,09

 2,80

 7,30-7,39

 3,84

 8,60-8,69

 4,88

 9,90-9,99

 5,92

 6,10-6,19

 2,88

 7,40-7,49

 3,92

 8,70-8,79

 4,96

 10,0

 6,00

 6,20-6,29

 2,96

 7,50-7,59

 4,00

 8,80-8,89

 5,04

 

 

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for albansk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag fra Dëftëse Pjekurie:

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Bestått matematikk alle fire årene

0,5 poeng

Fysikk 1

Bestått fysikk alle fire årene

0,5 poeng

Kjemi 1

Bestått kjemi alle fire årene

0,5 poeng

Biologi 1

Bestått biologi alle fire årene

0,5 poeng

Fremmedspråk nivå I

Fremmedspråk alle fire år

0,5 poeng

Fag fra Diplomë e Maturës Shtetërore blir vurdert individuelt i opptaket. Hvis det ikke står antall kredite i hvert fag på karakterutskriften, må du sende inn en offisiell oversikt over hvor mange timer du har hatt i de ulike fagene på videregående skole.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Albania betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 11. jan. 2013 11:31 - Sist endret 15. jan. 2019 16:30