Albania - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Albania

Diplomë e Maturës Shtetërore

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

til sammen 10 kredite i år 10, 11 og 12

Matematikk R1 + R2

til sammen 15 kredite i år 10, 11 og 12

Fysikk 1

til sammen 5 kredite i år 10, 11 og 12

Fysikk 1 + 2 til sammen 10 kredite i år 10, 11 og 12
Kjemi 1 til sammen 5 kredite i år 10, 11 og 12
Kjemi 1 + 2 til sammen 10 kredite i år 10, 11 og 12
Biologi 1 til sammen 5 kredite i år 10, 11 og 12
Biologi 1 + 2 til sammen 10 kredite i år 10, 11 og 12

Dëftëse Pjekurie fra og med 1998

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

matematikk de 3 siste årene

Fysikk 1

fysikk de 3 siste årene

Dëftëse Pjekurie før 1998

Fag fra Dëftëse Pjekurie før 1998 blir vurdert individuelt i opptaket. For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med den videregående utdanningen din, må du laste opp en offisiell oversikt over hvor mange timer du har hatt i de ulike fagene på videregående skole.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med albansk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene med gjenomsnittskarakter 6,3 eller bedre fra videregående skole eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din albanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med albansk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene med gjenomsnittskarakter 7,50 eller bedre fra videregående skole eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din albanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med albansk videregående utdanning hvis du har Diplomë e Maturës Shtetërore med til sammen 15 kredite matematikk i år 10, 11 og 12 og gjennomsnittskarakterene 7,50 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 18. jan. 2013 09:47 - Sist endret 5. jan. 2021 15:00