Algerie - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Algerie.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Matematikk med karakteren 10 eller bedre fra linje Science eller fra Baccalauréat Technique

Matematikk R1 og R2

Matematikk med karakteren 10 eller bedre fra linje Mathématiques

Fysikk 1

Fysikk med karakteren 10 eller bedre fra linje Science eller fra Baccalauréat Technique

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Algerie hvis du har matematikk fra linjene Lettres, Mathématiques, Sciences eller Baccalauréat Technique med karakteren 10 eller bedre.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Algerie hvis du enten:

  • har matematikk fra linjen Lettres med karakteren 11,11 eller bedre eller
  • har matematikk fra linjene Mathématiques, Sciences eller Baccalauréat Technique med karakteren 10 eller bedre.

Karakteren 4 i Matematikk R2

Matematikk fra linjen Mathématiques med karakteren 11,11 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 17:24 - Sist endret 16. mars 2021 18:22