Argentina - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og sendt inn all dokumentasjonen din, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Har du videregående utdanning fra og med 1997, finner du poengsummen din ved å ta utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet for de 3 siste årene på karakterutskriften din. Hvis du ikke har et ferdig utregnet gjennomsnitt på karakterutskriften din, regner du selv ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 3 siste årene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Har du videregående utdanning til og med 1996, finner du poengsummen din ved å ta utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet for de 2 siste årene på karakterutskriften din. Hvis du ikke har et ferdig utregnet gjennomsnitt på karakterutskriften din, regner du selv ut gjennomsnittet av alle karakterene fra de 2 siste årene på karakterutskriften din. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Argentina Norge Argentina Norge Argentina Norge Argentina Norge
6,00-6,09 2,00 7,10-7,19 3,10 8,20-8,29 4,20 9,30-9,39 5,30
6,10-6,19 2,10 7,20-7,29 3,20 8,30-8,39 4,30 9,40-9,49 5,40
6,20-6,29 2,20 7,30-7,39 3,30 8,40-8,49 4,40 9,50-9,59 5,50
6,30-6,39 2,30 7,40-7,49 3,40 8,50-8,59 4,50 9,60-9,69 5,60
6,40-6,49 2,40 7,50-7,59 3,50 8,60-8,69 4,60 9,70-9,79 5,70
6,50-6,59 2,50 7,60-7,69 3,60 8,70-8,79 4,70 9,80-9,89 5,80
6,60-6,69 2,60 7,70-7,79 3,70 8,80-8,89 4,80 9,90-9,99 5,90
6,70-6,79 2,70 7,80-7,89 3,80 8,90-8,99 4,90 10,00 6,00
6,80-6,89 2,80 7,90-7,99 3,90 9,00-9,09 5,00    
6,90-6,99 2,90 8,00-8,09 4,00 9,10-9,19 5,10    
7,00-7,09 3,00 8,10-8,19 4,10 9,20-9,29 5,20    

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen for Argentina er basert på en lineær omregning fra argentinsk til norsk karakterskala.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Da blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din Argentinske videregående utdanning. De norske karakterene vil telle 1/3 og de utenlandske vil telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norsk grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for opptaket i 2018. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller spansk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Godkjente fag fra Bachiller (allmennfaglige linjer) tatt fra og med 1997

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk de 3 siste årene

0,5

Fysikk 1

Fysikk de 3 siste årene

0,5

Kjemi 1

Kjemi de 3 siste årene

0,5

Biologi 1

Biologi de 3 siste årene

0,5

Informasjonsteknologi 1 Informatikk de 3 siste årene 0,5

 

Godkjente fag fra Bachiller (allmennfaglige linjer) tatt tatt til og med 1996*

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Fysikk 1

Fysikk de 2 siste årene*

0,5

Kjemi 1

Kjemi de 2 siste årene*

0,5

Biologi 1

Biologi de 2 siste årene*

0,5

Portugisisk, programfag, nivå I

Portugisisk fra de to siste årene på Bachiller - turismo-linje

0,5

*Har du to av realfagene, får du likevel ikke dekket mer enn ett realfag. Ifølge innsendte timelister fra Argentina har man 2 timer i hvert av de 3 fagene hvert av de 2 siste årene. 5 timer må først gå til å dekke naturfag. For å få dekket to realfag, må du altså ha alle 3 realfagene begge de 2 siste årene. Du kan normalt ikke dekke alle 3 realfagene.

 

Godkjente fag fra Colegio de Buenos Aires

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matemática I

0,5

Matematikk R2

Matemática II*

1,0**

Matematikk R1 og R2

Matemática I og Matemática II*

1,5**

Fysikk 1 og 2

Física

1,5

Kjemi 1

Química

0,5

Biologi 1

Biologia

0,5

**dersom du kun har Matemática II, og ikke kan dokumentere å ha hatt Matemática I, gis det bare 1 realfagspoeng for faget.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Argentina betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 14. jan. 2013 11:27 - Sist endret 12. feb. 2018 16:32