Armenia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din armenske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

I omregningskalkulatoren under kan du se hvordan gjennomsnittskarakteren regnes ut.

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av fagene på atestatet ditt. Eksamenskarakterer i en annen skala enn 1-5 (med 3 som laveste beståtte karakter) eller 1-10 (med 4 som laveste beståtte karakter) regnes ikke med i snittet. 

Dette gjennomsnittet legger du inn i feltet Gjennomsnittskarakteren din. Legg deretter inn høyeste karakter (5 i skalaen 1-5 eller 10 i skalaen 1-10) og laveste ståkarakter (3 i skalaen 1-5 eller 4 i skalaen 1-10). Slik finner du den norske gjennomsnittskarakteren din.

Omregningskalkulator

Fyll inn tallkarakterer.

Norsk gjennomsnittskarakter

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for armensk eller lokale språk tatt på videregående skole i Armenia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tabellen under gjelder søkere som har gått 12 år på grunn- og videregående skole. Søkere som har 11-årig grunn- og videregående skole, må ha samme antall skoletimer i løpet av år 10 og 11. Søkere som har gått 10 år på grunn- og videregående skole må ha samme antall skoletimer i år 10.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Til sammen minst 375 skoletimer matematikk i år 10, 11 og 12 0,5
Matematikk R1 og Matematikk R2

Til sammen minst 560 skoletimer matematikk i år 10, 11 og 12

1,5
Fysikk 1 Til sammen minst 250 skoletimer fysikk i år 10, 11 og 12 0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Til sammen minst 440 skoletimer fysikk i år 10, 11 og 12 1,5
Kjemi 1 Til sammen minst 250 skoletimer kjemi i år 10, 11 og 12 0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Til sammen minst 440 skoletimer kjemi i år 10, 11 og 12 1
Biologi 1  Til sammen minst 250 skoletimer biologi i år 10, 11 og 12 0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Til sammen minst 440 skoletimer biologi i år 10, 11 og 12 1
Informasjonsteknologi 1  Til sammen minst 190 skoletimer informasjonsteknologi/computer science i år 10, 11 og 12 0,5
Fremmedspråk programfag, 140 timer Til sammen minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk i år 10, 11 og 12 0,5

Du dokumenterer dette med en bekreftelse fra skolen. På bekreftelsen må det stå hvor mange skoletimer du har hatt i fagene hvert år, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen. 

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Armenia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 eller 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 eller 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 21. feb. 2022 11:28 - Sist endret 20. okt. 2022 10:45