Armenia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Armenia.

Tabellen under gjelder søkere som har gått 12 år på grunn- og videregående skole. Søkere som har 11-årig grunn- og videregående skole, må ha samme antall skoletimer i løpet av år 10 og 11 på videregående. Søkere som har gått 10 år på grunn- og videregående skole må dekke samme antall timer fra år 10. 

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 Til sammen minst 375 skoletimer matematikk i år 10, 11 og 12
Matematikk R1 og Matematikk R2  Til sammen minst 560 skoletimer matematikk i år 10, 11 og 12
Fysikk 1 Til sammen minst 250 skoletimer fysikk i år 10, 11 og 12
Fysikk 1 og Fysikk 2 Til sammen minst 440 skoletimer fysikk i år 10, 11 og 12
Kjemi 1 Til sammen minst 250 skoletimer kjemi i år 10, 11 og 12
Kjemi 1 og Kjemi 2 Til sammen minst 440 skoletimer kjemi i år 10, 11 og 12
Biologi 1 Til sammen minst 250 skoletimer biologi i år 10, 11 og 12
Biologi 1 og Biologi 2 Til sammen minst 440 skoletimer biologi i år 10, 11 og 12
Informasjonsteknologi 1 Til sammen minst 190 skoletimer informasjonsteknologi / computer science i år 10, 11 og 12

Du dokumenterer dette med en bekreftelse fra skolen. På bekreftelsen må det stå hvor mange skoletimer du har hatt i fagene hvert år, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen. 

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med armensk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst karakteren 3,5 i snitt av alle matematikkfag på atestatet ditt (gjelder karakterer i skalaen 3-5), eller
  • har minst karakteren 5,5 i snitt av alle matematikkfag på atestatet ditt (gjelder karakterer i skalaen 4-10), eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din armenske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med armensk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst karakteren 4 i snitt av alle matematikkfag på atestatet ditt (gjelder karakterer i skalaen 3-5), eller
  • har minst karakteren 7 i snitt av alle matematikkfag på atestatet ditt (gjelder karakterer i skalaen 4-10), eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din armenske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med armensk videregående utdanning hvis du har 560 skoletimer matematikk med minst karakteren 4 (i skalaen 3-5) eller 7 (i skalaen 4-10).

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 21. feb. 2022 15:25 - Sist endret 23. feb. 2022 14:49