Aserbajdsjan - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Aserbajdsjan. 

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Til sammen minst 380 skoletimer matematikk i år 10 og 11

Fysikk 1

Til sammen minst 250 skoletimer fysikk i år 10 og 11

Kjemi 1

Til sammen minst 250 skoletimer kjemi i år 10 og 11

Biologi 1

Til sammen minst 250 skoletimer biologi i år 10 og 11

Informasjonsteknologi 1

Til sammen minst 190 skoletimer informasjonsteknologi/computer science i år 10 og 11

For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med den videregående utdanningen din, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag i år 10 og 11, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen. 

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med aserbajdsjansk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst karakteren 4 i snitt av alle matematikkfagene på attestatet ditt fra videregående, eller
  • har minst karakteren 4 i matematikk dersom du bare har ett matematikkfag på attestatet ditt fra videregående
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din aserbajdjanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med aserbajdsjansk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst karakteren 4 i snitt av alle matematikkfagene på attestatet ditt fra videregående, eller
  • har minst karakteren 4 i matematikk dersom du bare har ett matematikkfag på attestatet ditt fra videregående
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din aserbajdjanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med aserbajdsjansk videregående utdanning hvis du har minst 560 skoletimer matematikk i år 10 og 11 med minimum karakteren 4.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 30. jan. 2019 14:57 - Sist endret 17. jan. 2020 18:53