Australia ACT - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabell for Australian Capital Territory (ACT). Du som har utdanning fra ACT får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søkere.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Det gis ikke poeng for engelsk, lokale språk eller skandinaviske språk tatt i videregående skole i Australian Capital Territory (ACT). Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fagene må være bestått med karakter D eller bedre for å utløse språk- eller realfagspoeng.

Fagene må være T- eller H- fag for å å utløse språk- eller realfagspoeng.

Fag i ACT har normalt 1 unit per semester og 4 units over 2 år.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

5 units matematikk, der minst 3 units må være enten Mathematical Methods, Specialist Methods, eller Specialist Mathematics

0,5

Matematikk R1+R2

4 units Mathematical Methods og 4 units Specialist Mathematics, eller

4 units Specialist Methods og 4 units Specialist Mathematics

1,5
Fysikk1 3 units Physics + minst 1 unit Biology, Chemistry eller Interdisciplinary Science 0,5
Kjemi 1 3 units Chemistry + minst 1 unit Biology, Physics eller Interdisciplinary Science 0,5
Biologi 1 3 units Biology + minst 1 unit Physics, Chemistry eller Interdisciplinary Science 0,5
Programfaget latin nivå I 3 units Latin (Beginning eller Continuing) 0,5
Fremmedspråk nivå I 2. fremmedspråk med minst 3 units (ikke lokale språk) 0,5

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Australian Capital Territory betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 22. okt. 2020 09:49 - Sist endret 4. jan. 2021 14:24