Australia ACT - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Australia, Australian Capital Territory.

Fag må være bestått med karakteren D eller bedre for å dekke spesielle opptakskrav. Fagene må være T- eller H-fag for å dekke spesielle opptakskrav. 

Fag i ACT har normalt 1 unit per semester og 4 units over 2 år.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1 5 units matematikk, der minst 3 units må være enten Mathematical Methods, Specialist Methods, eller Specialist Mathematics
Matematikk R1 og Matematikk R2

4 units Mathematical Methods og 4 units Specialist Mathematics, eller

4 units Specialist Methods og 4 units Specialist Mathematics

Fysikk 1

3 units Physics + minst 1 unit Biology, Chemistry eller Interdisciplinary Science

Kjemi 1 3 units Chemistry + minst 1 unit Biology, Physics eller Interdisciplinary Science
Biologi 1 3 units Biology + minst 1 unit Physics, Chemistry eller Interdisciplinary Science

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Australian Capital Territory hvis du enten:

  • har 4 units matematikk med gjennomsnittskarakteren C eller bedre. Følgende fag kan brukes for å dekke kravet: 
    • Mathematical Applications, Mathematical Methods, Further Mathematics Integrated, Specialist Methods og Specialist Mathematics
  • eller dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning fra Australian Capital Territory. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Australian Capital Territory hvis du enten:

  • har 4 units matematikk med gjennomsnittskarakteren B eller bedre. Følgende fag kan brukes for å dekke kravet: 
    • Mathematical Applications, Mathematical Methods, Further Mathematics Integrated, Specialist Methods og Specialist Mathematics
  • eller dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning fra Australian Capital Territory. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning fra ACT hvis du har en av følgende fagkombinasjoner med gjennomsnittskarakteren B eller bedre:

  • 4 units Mathematical Methods og 4 units Specialist Mathematics
  • 4 units Specialist Methods og 4 units Specialist Mathematics

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk

eller hvis du har bestått engelsk på ACT Senior Secondary Certificate (Year 12 Certificate).

Publisert 22. okt. 2020 09:49 - Sist endret 4. jan. 2021 14:23