Australia, New South Wales - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Søkere som har avgangsvitnemål fra før 2001 vil få en individuell vurdering.

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige HSC Marks på din HSC Record of Achievement. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

New South Wales Norge New South Wales Norge New South Wales Norge New South Wales Norge
50,00-50,99 2,00 63,00-63,99 3,04  76,00-76,99 4,08 89,00-89,99 5,12
51,00-51,99 2,08 64,00-64,99 3,12  77,00-77,99 4,16 90,00-90,99 5,20
52,00-52,99 2,16 65,00-65,99 3,20  78,00-78,99 4,24 91,00-91,99 5,28
53,00-53,99 2,24 66,00-66,99 3,28  79,00-79,99 4,32 92,00-92,99 5,36
54,00-54,99 2,32 67,00-67,99 3,36 80,00-80,99 4,40 93,00-93,99 5,44
55,00-55,99 2,40 68,00-68,99 3,44 81,00-81,99 4,48 94,00-94,99 5,52
56,00-56,99 2,48 69,00-69,99 3,52 82,00-82,99 4,56 95,00-95,99 5,60
57,00-57,99 2,56 70,00-70,99 3,60 83,00-83,99 4,64 96,00-96,99 5,68
58,00-58,99 2,64 71,00-71,99 3,68 84,00-84,99 4,72 97,00-97,99 5,76
59,00-59,99 2,72 72,00-72,99 3,76 85,00-85,99 4,80 98,00-98,99 5,84
60,00-60,99 2,80 73,00-73,99 3,84 86,00-86,99 4,88 99,00-99,99 5,92
61,00-61,99 2,88 74,00-74,99 3,92 87,00-87,99 4,96 100 6,00
62,00-62,99 2,96 75,00-75,99 4,00 88,00-88,99 5,04    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din australske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller lokale språk tatt på videregående skole i New South Wales. Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

HSC Courses må være bestått med karakteren 50/100 eller tilsvarende for å kunne dekke spesielle opptakskrav.

Fag i New South Wales har 1 unit per semester, maksimalt 4 units per fag over 2 år.

Fag som gir språk- eller realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

5 units matematikk, der minst 3 units må være Mathematics Advanced eller Mathematics Extension

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

4 units Mathematics Advanced og 3 units Mathematics Extension 1,5 poeng
Fysikk 1

3 units Physics + minst 1 unit Chemistry, Biology eller Investigating Science

0,5 poeng
Kjemi 1

3 units Chemistry + minst 1 unit Physics, Biology eller Investigating Science

0,5 poeng
Biologi 1

3 units Biology + minst 1 unit Physics, Chemistry, eller Investigating Science

0,5 poeng
Fremmedspråk nivå I 2. fremmedspråk med minst 3 units (ikke lokale språk) 0,5 poeng
Programfaget gresk nivå I 3 units Classical Greek Continuers eller Extension 0,5 poeng
Programfaget latin nivå I 3 units Latin Continuers eller Extension 0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Australia, New South Wales betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 25. jan. 2013 13:22 - Sist endret 4. jan. 2021 14:51