Australia, New South Wales - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Australia, New South Wales.

HSC Courses må være bestått med karakteren 50/100 eller tilsvarende for å kunne dekke spesielle opptakskrav.

Fag i New South Wales har 1 unit per semester, maksimalt 4 units per fag over 2 år.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

5 units matematikk, der minst 3 units må være Mathematics Advanced eller Mathematics Extension

Matematikk R1 og Matematikk R2

4 units Mathematics Advanced og 3 units Mathematics Extension

Fysikk 1

3 units Physics + minst 1 unit Chemistry, Biology eller Investigating Science

Kjemi 1

3 units Chemistry + minst 1 unit Physics, Biology eller Investigating Science

Biologi 1

3 units Biology + minst 1 unit Physics, Chemistry, eller Investigating Science

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

er dekket når du dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning fra New South Wales. Da faller karakterkravet bort.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

er dekket når du dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning fra New South Wales. Da faller karakterkravet bort.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

Karakteren 4 i Matematikk R2

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha 4 units Mathematics Advanced og 3 units Mathematics Extension med gjennomsnittskarakteren 75 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

eller hvis du har bestått engelsk på Higher School Certificate.

Publisert 25. jan. 2013 13:22 - Sist endret 4. jan. 2021 13:46